Pomoc techniczna

kontakt@opel-sklep.com


Język strony

 

Polityka prywatności

Korzystając ze stron naszego sklepu internetowego, akceptujesz zasady naszej polityki prywatności, opisane na tej stronie.

 

Dane osobowe

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Walkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KW-Auto Marcin Walkiewicz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Dębowa 1/39, 25-539 Kielce, NIP 6572573786, REGON 260630410, adres poczty elektronicznej: kontakt@opel-sklep.com, numer telefonu: (41) 313-42-52 oraz telefon komórkowy: 733-025-405;

 

 • Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały podane w związku ze złożonym zamówieniem;

 

 • dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży zamówionego produktu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Administrator przechowuje je maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży;

 

 • dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu) takim jak: podmioty świadczące usługi kadrowo-księgowe lub usługi wsparcia informatycznego, a także dostawcom usług informatycznych; 

 

 • dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres oraz telefon mogą być udostępnione także podmiotowi, który przetwarza te dane w imieniu Administratora i realizuje usługę dostawy zamówionego produktu;

 

 • przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 

 1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przeniesienia danych osobowych; 
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 

 • w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, osoba której dane dotyczą może skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres KW-Auto Marcin Walkiewicz ul. Dębowa 1/39, 25-539 Kielce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@opel-sklep.com;

 

 • podanie danych osobowych jest konieczne zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktu. 

 

Dane osobowe

   

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia będzie podanie swoich danych osobowych.

Niezbędne są one przy:

 • rejestracji nowego użytkownika- założeniu konta
 • logowaniu do sklepu
 • składaniu zamówienia
 • weryfikacji Twoich danych osobowych przez naszych konsultantów

 

Nasza baza danych osobowych jest wykorzystywana przez pracowników KW-Auto jedynie w celu weryfikacji, kontaktu z zamawiającym i realizacji zamówienia. W żaden sposób dane te nie są udostępniane ani sprzedawane osobom czy firmom trzecim.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:2f33f5108ecaef9014e8d10d27521674#0}
Sklep internetowy Shoper.pl